Login

Priznanja & certifikati


Elementum je nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Namen in cilj certifikat je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih.

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz. podjetja. Govorimo o dvigu ravni ozaveščenosti o družbeni odgovornosti na vseh ravneh upravljanja. 

Certifikat ponuja nabor ukrepov, katerih namen je ponuditi priložnost za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. S tem želimo izboljšati delovne pogoje, vzpostavljamo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dvigujemo nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture. S tem želimo vzpostaviti privlačno okolje za delo naših zaposlenih.