Prijava

Predavatelj/ca

Naši strokovnjaki


Sem srečno poročen in oče dveh hčera. Obe pridno študirata in počasi stopata na samostojno pot. Znanje o plemenitih kovinah, katerega sem pridobil sem prenesel na moje tri punce. Tako tudi one pridno gradijo svojo zlato rezervo v plemenitih kovinah. 

Prav to znanje bi rad posredoval vsem tistim, ki mi bodo prisluhnili. Glede na to, da zlato in srebro že več tisočletij ohranjata kupno moč, menim, da bosta v teh turbolentnih in nepredvidljivih časih odigrala zelo pomembno vlogo v vsaki družini. Zato je moj slogan:

 ¨ Z ZLATOM in SREBROM v varno in brezskrbno prihodnost¨

Sem zelo ponosen in vesel, ker sem del zgodbe, ki jo pišemo skupaj s podjetjem Elementum. Hkrati to sodelovanje, pomeni veliko odgovornost do samega podjetja, kot tudi do vseh strank.

Podjetju sem se priključil pred petimi leti. Najprej kot vlagatelj in zelo kmalu  tudi kot svetovalec za plemenite kovine. Moja pot do tega poklica je nekako logično zaporedje določenih dejstev. Pa poglejmo. Najprej so me zanimale kovine in številke, kasneje pa je to preraslo v zanimanje za finance in plemenite kovine. To znanje sem si najprej nabiral ljubiteljsko. Danes je izobraževanje in zbiranje aktualnih informacij zelo pomembno, saj jih lahko takoj prenesem do naših strank.  Tudi vsi tisti, ki se odločijo za moj svetovalni termin dobijo te aktualne in koristne informacije o dogajanju na finančnih trgih.  Seveda si na srečanju pogledamo, kakšne možnosti nakupa plemenitih kovin nudi naše podjetje.  Smo drugačni od ostalih prodajalcev plemenitih kovin, saj je pri nas najpomembneje, da se naše stranke naučijo kakšna je pravilna strategija kupovanja zlata in srebra. Ta Elementum 7 zvezdic strategija je namreč edinstvena tako v Evropi kot svetu. Naj vam izdam skrivnost, govori o tem kako s pravilno strategijo povečamo količino plemenitih kovin brez dodatnih nakupov.

Najpomembnejše se mi zdi, spoznanje strank, da so z nakupom plemenitih kovin sprejeli modro odločitev zase in svojo družino.