Prijava

Predavatelj/ca

Naši strokovnjaki


Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka podjetjem, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka, predavateljica, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja,  vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog.

Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu bančne skupine Societe Generale in je delovala v Ljubljani. Nato je bila slabi dve desetletji aktivna kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti. V tem času je vzpostavila aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju, ki uspešno deluje kot skupina podjetij.

Sodelovala je tudi v sklopu delovne skupine Združenja Manager, Centra za izobraževanje v pravosodju, Združenja poslovnih finančnikov Slovenije in drugo. Zadnja leta se, v sklopu samozaposlitve, v praksi ukvarja z izgradnjo prilagodljivih poslovno-finančnih modelov, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkonosnost poslovanja v času negotovih razmer v okolju. 

Je svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij v različnih dejavnostih in jim pomaga poiskati notranje rezerve, krepiti pozitivne denarne tokove v podjetjih kot tudi pri presoji tveganj, določanja t.i. risk apetitov v podjetjih in drugo. Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje videnja slabe prakse vodenja podjetij v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica za nemško založbo Forum Media in Verlag Dashofer, nadalje, Akademijo Finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge.

Razvila je produkt diagnostike finančnega zdravja podjetja, ki pomaga lastnikom in poslovodstom povečati vrednost svojega podjetja.