Kviz - Pokojnine

Preverite svoje znanje.

Preverite svoje znanje.

1. V kakšni smeri se bo v prihodnje gibale spremembe pokojninskega sistema ( več možnosti)?

2. Kako bo pričakovana višja inflacija vplivala na aktivno populacijo?

3. Katere največje izzive imajo upokojenci (dva odgovora)?

4. Zakaj je pomembno da začnemo za pokojnino varčevati čim preje?

5. Kdaj se lahko dogovorimo za začasno zmanjšanje prispevka v obvezno pokojninsko varčevanje?

6. Ali lahko prosto spreminjam naložbeno politiko v drugem stebru?

7. Ali ja finančna naložba primerna za dolgi rok še posebej v času višje inflacije?

8. V pokojnini imamo praviloma manjše prihodke, kako bo to vplivalo na našo pokojninsko rento iz nepremičnine?

9. Predpostavimo, da varčujete za pokojnino v plemenitih kovinah, katera prednost bi bila za vas odločilna?

10. Zakaj je na dolgi rok garantiran donos, na primer na banki, tvegan?

Kviz ste opravili z rezultatom: 0 / 41.